Dyrektywa Omnibus dla Prestashop

Dostosuj z nami swój sklep do nowych przepisów

Dyrektywa Omnibus - co to jest?

Dyrektywa Omnibus powstała aby chronić konsumentów przez sztucznym zawyżaniem cen wprowadzanych przed sprzedażą promocyjną. Częste takie przypadki mają np przed Black Friday, gdzie sprzedawcy podwyższają ceny towarów by potem je „obniżyć” utrzymując poprzednią cenę.

W momencie kiedy Dyrektywa Omnibus została wprowadzona, każdy sprzedawca prezentując przecenione produkty ma obowiązek przedstawienia jak kształtowała się cena produktu przez ostatnie 30 dni.

Dzięki nam zainstalujesz moduł do wyświetlania cen w Prestashop zgodny z dyrektywą Omnibus.

Skontaktuj się z nami telefonicznie (606684079)

lub

przez formularz na stronie kontakt.

Do chwili uchwalenia dyrektywy Omnibus powinności przedsiębiorców związane z komunikowaniem cen, wskazane w dyrektywie 98/6/WE (tzw. dyrektywa w sprawie podawania cen), ograniczały się do obowiązku podawania przez przedsiębiorcę ceny sprzedaży produktu, jak również ceny za jednostkę miary (tj. ceny za kilogram, litr lub dowolną jednostkę ilości powszechnie i zwyczajowo stosowaną w danym państwie członkowskim).

Dyrektywą Omnibus dodano do dyrektywy 98/6/WE nowy art. 6a, który wprowadza dodatkowy obowiązek, mający na celu uregulowanie kwestii przejrzystości cen w przypadku obniżek i promocji.

Zgodnie z projektowanymi przepisami dodatkowe obowiązki informacyjne związane z obniżką cen będą musieli realizować zarówno przedsiębiorcy działający w środowisku tradycyjnym, jak i przedsiębiorcy prowadzący biznes online, a także przedsiębiorcy prowadzący telesprzedaż czy sprzedaż katalogową.